Až polovica Slovákov chodí na kultúru menej ako pred pandémiou. Dôvodom sú hlavne peniaze či nedostatok času.

Až polovica Slovákov chodí na kultúru menej ako pred pandémiou. Dôvodom sú hlavne peniaze či nedostatok času. Ilustr. foto: Radošinské naivné divadlo

Viac ako polovica Slovákov navštevuje kultúrne podujatia menej ako pred pandémiou. K menšiemu záujmu prispela aj inflácia a zvyšovanie cien. Najväčšej obľube sa teší návšteva kina, až u 40 % z nás. Viac ako štvrtina opýtaných si radšej dopraje lístky na koncert. Divadlo je voľbou číslo jeden len pre 15 % Slovákov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pri príležitosti Svetového dňa divadla (27.mrec) zrealizovala Poštová banka. Práve divadlo si však zaslúži výnimočnú pozornosť. Podľa odborníkov je to jedinečná kolektívna forma umenia, ktorá v sebe spája viaceré umelecké druhy, podnecuje kritické myslenie a nastavuje zrkadlo spoločnosti.

Pandémia a ceny sa podpísali na návykoch Slovákov

Dvojročné obdobie koronakrízy bolo pre kultúru zaťažkávajúcou skúškou. A hoci sa diváci už pred časom vrátili do hľadísk, takmer každý druhý Slovák na kultúrne podujatia nechodí vôbec, alebo len 1-2 krát do roka. Za kultúrou vyrazí každý mesiac len približne 14 % opýtaných. Až pätinu z nich tvoria tridsiatnici. Vyše 28 % opýtaných v prieskume* pre Poštovú banku uviedlo, že kultúrne podujatia navštevujú menej ako pred pandémiou, lebo si odvykli. Viac ako 15 % Slovákov sa vyjadrilo, že si kultúrny zážitok kvôli vyšším cenám dopraje v oveľa menšej miere. Takmer každý tretí respondent uviedol, že na kultúrne predstavenia nechodí z dôvodu nedostatku času. Len necelá tretina opýtaných svoje návyky nezmenila a kultúrne podujatia navštevuje rovnako často ako pred troma rokmi.

Do divadla chodia najčastejšie ľudia po 50-tke, mladší preferujú kino

K najviac obľúbeným kultúrnym podujatiam patrí na Slovensku návšteva kín. Film na veľkom plátne v kinosále si rado pozrie až 40 % Slovákov, opera či balet je prvou voľbou len pre necelé 1 %. Pre mladých do 30 rokov je však kino jednoznačne voľba číslo jeden, preferuje ho 56 % z nich. Viac ako štvrtina Slovákov si radšej zájde na dobrý koncert a divadelné predstavenia preferuje v priemere 15 % našincov. Najväčšími fanúšikmi divadla sú Banskobystričania, predstavenie pravidelne navštívi takmer štvrtina obyvateľov. Dramatické umenie uprednostňuje predovšetkým staršia generácia vo veku nad 50 rokov, tvoria polovicu všetkých divákov. Častejšie si ho doprajú ženy ako muži. Rovnaká situácia je aj v oblasti výstavy umeleckých diel - tie navštevujú poväčšine starší ľudia a platí, že záujem o výstavy vzrastá s pribúdajúcim vekom. Kým vo veku do 30 rokov je to prvá voľba len pre 2,2 % opýtaných, vo veku nad 60 rokov uvádza výstavu ako svoje najobľúbenejšie kultúrne podujatie viac ako 13 %.

Divadlo nielen baví, ale aj vzdeláva a pomáha kreovať kritické myslenie

Divadlo je pritom významnou súčasťou slovenskej kultúry. Podľa posledných údajov Ministerstva kultúry SR pôsobilo na Slovensku v roku 2021 až 162 divadiel. Podľa odborníkov by si preto táto forma umenia zaslúžila oveľa vyššiu pozornosť. „Ide totiž o jedinečnú kolektívnu formu umenia, ktorá v sebe spája viaceré umelecké druhy. Úlohou divadla nie je len zabávať. Spája sa v ňom predovšetkým estetický a etický aspekt. Divadelné umenie a divadelné postupy sa využívajú v mnohých oblastiach. Divadlo vie oživiť históriu, nastaviť zrkadlo súčasnosti, pripomenúť hodnoty ukryté v literárnych dielach, ale aj vzdelávať alebo liečiť. Je vynikajúcim nástrojom holistického vzdelávania, ktoré kreuje kritické myslenie v rôznych oblastiach nášho spoločenského života, zaoberá sa  našimi postojmi k rasizmu, xenofóbii, neonacizmu, chudobe, vojne, ekológii, politickému životu, viere a náboženstvu a formuje ich,“ vysvetľuje Elena Knopová, vedúca Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV.

Divadlo podporuje aj Poštová banka

Práve pre spoločenský a kultúrny prínos dramatického umenia podporuje divadlo aj Poštová banka. „Divadlo má v živote ľudí nenahraditeľnú úlohu. Tak, ako aj ostatné javiskové formy, či je to už opera, balet, tanec -ponúka jedinečný zážitok živého predstavenia a zároveň nám dáva možnosť učiť sa, intenzívne prežívať emócie a navyše predostiera tak aktuálne témy, ako aj dôležité časti našej histórie,“ hovorí Melinda Burdanová, výkonná riaditeľka Poštovej banky. Aj preto je Poštová banka už 11 sezón partnerom Radošinského naivného divadla (RND), ktoré ponúka divákov kvalitný obsah viac ako polstoročie a tento rok slávi okrúhlych 60 rokov. „Radošinské naivné divadlo má svojou ľudskosťou a humorom veľmi blízko ku všetkým generáciám Slovákov a ich hry reflektujú starosti aj radosti bežných životov. Dokážu pobaviť aj dojať. Radošinci navyše svoje divadelné umenie prinášajú priamo až k svojim priaznivcom po celom Slovensku a načúvajú im,“ dodáva Melinda Burdanová,.

Poštová banka okrem RND podporuje viaceré projekty a inštitúcie z oblasti kultúry, jej portfólio zahŕňa rôzne charitatívne aktivity a jedným z pilierov je tiež podpora regionálnych komunitných projektov.

*Prieskum pre Poštovú banku realizovala v marci agentúra 2muse na vzorke 1006 respondentov