Zástupcovia združenia pre značkové výrobky a spoločnosti Jem pre Zem sa kvôli DPH pre rastlinné potraviny stretli s vedením ministerstva financií

Zástupcovia združenia pre značkové výrobky a spoločnosti Jem pre Zem sa kvôli DPH pre rastlinné potraviny stretli s vedením ministerstva financií Foto: ZPZV

Na sklonku mesiaca januára, ktorý je už desať rokov spojený s výzvou veganuary na podporu rastlinného stravovania, sa zástupcovia Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) a programu Jem pre Zem stretli s vedením Ministerstva financií Slovenskej republiky na čele so štátnou tajomníčkou Danielou Klučkovou.

SZZV a Jem pre Zem tak pokračujú vo verejnej výzve za dosiahnutie spravodlivého zdaňovania potravín na rastlinnej báze v porovnaní s mliečnymi alebo mäsovými výrobkami. Stretnutie nadväzuje na diskusie so zástupcami rezortov pôdohospodárstva a zdravotníctva. Kým základné potraviny ako mlieko, jogurt alebo maslo sú spotrebiteľom ľahšie dostupné vďaka zníženej, 10% sadzbe dane z pridanej hodnoty DPH, ich rastlinné alternatívy majú dvojnásobnú daň a to napriek preukázateľným zdravotným, environmentálnym ale aj etickým benefitom.

 „Hoci vnímame vo svete trend práve rastlinné stravovanie podporovať, na Slovensku sme v opačnej situácii. Tieto potraviny sú tak znevýhodnené nielen v prípade obchodu, ale aj vo verejnom stravovaní. Pritom podľa existujúcich analýz realizovaných u nás by väčšie zastúpenie osôb s rastlinným stravovaním viedlo k zníženiu výdavkov na verejný zdravotný systém a k zníženiu počtu odvrátiteľných úmrtí,“ hovorí výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky, Ľubomír Tuchscher.

Zástupcovia SZZV a Jem pre Zem rozumejú potrebám konsolidácie verejných financií, podpora štátu pre rastlinné stravovanie môže mať zásadné benefity pre celú krajinu.

„Oproti živočíšnym produktom sú rastlinné alternatívy všeobecne udržateľnejšie, no napriek tomu si za ne musíme priplácať. Toto nespravodlivé zdaňovanie je problematické nielen pri boji proti klimatickej kríze, ale aj pre ľudí so zdravotnými problémami, ktorí tak za potraviny musia platiť viac len preto, aby sa vyhli bolesti brucha či pobytu v nemocnici,“ hovorí o benefitoch rastlinného stravovania projektový manažér programu Jem pre Zem, Marián Milec.

Program Jem pre Zem zbiera v súvislosti s dosiahnutím zmeny DPH pre rastlinné potraviny inicioval online petíciu www.SpravodlivaDPH.sk ku ktorej sa prihlásilo už viac ako šesť tisíc osôb. V tejto iniciatíve ako aj osvete pre rastlinné stravovanie oba subjekty budú ďalej spolupracovať.