Markíza, ktorá chce byť rodinným kanálom, odmieta vysielať televízne spoty Aliancie za rodinu

Markíza, ktorá chce byť rodinným kanálom, odmieta vysielať televízne spoty Aliancie za rodinu

Aliancia za rodinu dnes kritizovala vedenie televízie Markíza. Jej generálny riaditeľ pán Zetelle bez toho, aby videl story board našej televíznej reklamy, odmietol vysielať kampaň Aliancie za rodinu pred referendom o ochrane rodiny 7. februára 2015.

 

 

Aliancia za rodinu je pobúrená rozhodnutím generálneho riaditeľa, ktorý odmietnutie zdôvodnil tým, že "druhá strana nemá prostriedky na kampaň". Týmto absurdným rozhodnutím deklaroval tri veci - po prvé, že Markíza obmedzuje právo na slobodu prejavu, po druhé, že zaujala jasné stanovisko v prospech LGBT komunity a po tretie, že nie je ani komerčnou televíziou, pretože Aliancia za rodinu chcela za odvysielanie spotov zaplatiť cenníkovú cenu.

"Televízia Markíza tak deklaruje, že nie je rodinnou televíziou a že bez jasných pravidiel podporuje názory, ktoré sa jej hodia a odmieta tie, ktoré sa jej nehodia. Napísali sme preto list vlastníkovi televízie Markíza a požiadame o vysvetlenie, ako môže prísť k takému rozhodnutiu, a či bude takto televízia Markíza postupovať aj v prípade iných občianskych združení, ktoré budú chcieť v televízii vysielať akúkoľvek reklamu," uviedol hovorca Aliancie Anton Chromík.

"Radi by sme vedeli, či a ako bude televízia Markíza overovať, či majú milovníci mäsa peniaze na to, aby pripravili svoju vlastnú kampaň v prípade, že sa vegetariáni rozhodnú zaplatiť si spoty na podporu svojej vegetariánskej záľuby, tvrdení či argumentov. Alebo ich odmietne s tým, že musia počkať, kým sa nejaká mimovládna organizácia zaoberajúca sa záľubou v mäse vôbec vytvorí a zozbiera peniaze na svoju kampaň," skonštatoval Chromík.

Aliancia za rodinu nežiadala, aby Markíza vysielala spoty bezplatne alebo s výraznou zľavou. "Žiadali sme o bežnú reklamu za bežných podmienok, preto nás prekvapilo, že Markíza bez toho, aby videla dejovú líniu alebo story boardy spotov urobila toto rozhodnutie. Myslíme si preto, že bolo motivované snahou postaviť sa proti referendu a proti 400 000 ľuďom, ktorí podpísali petíciu. Očakávame, že aspoň reportáže budú vyvážené. Mrzí nás to, ale od dnešného dňa nemôžeme Markízu považovať za rodinnú televíziu," uzavrel A. Chromík.