Občianske združenie Divé maky spolupracuje s SKPR Strategies

Občianske združenie Divé maky spolupracuje s SKPR Strategies

Občianske združenie Divé maky, ktoré sa už takmer 11 rokov venuje podpore talentovaných rómskych detí a mládeže, sa dohodlo na spolupráci s agentúrou SKPR Strategies.

 

 

Agentúra bude Divým makom zastrešovať komunikačné a PR služby a bude sa podieľať sa príprave celkovej komunikačnej stratégie s cieľom zvýšiť povedomie o aktivitách a dosahu občianskeho združenia v pomoci nadaným rómskym deťom zo sociálne znevýhodnených rodín.

Foto: FB Divé maky"Divé maky sú o šanci na úspech a vzdelanie pre talentované deti z rómskych rodín, ktoré by bez podpory nedokázali svoj talent naplno rozvíjať. My v Divých makoch sa zase tešíme zo šance spolupracovať s tímom SKPR Strategies, ktorý vidí veci rovnako ako my", povedala Barbora Kohútiková z OZ Divé maky.

Od vzniku programu rozdali Divé maky vďaka pomoci darcov doteraz viac ako 500 štipendií a 80-tich štipendistov podporili v štúdiu na stredných školách. Trinásť "divých makov" dnes vďaka podpore študuje na vysokých školách. Starší študenti a absolventi programu sa úspešne integrujú do spoločnosti a často sa zapájajú do výchovy ďalšej generácie úspešných Rómov.

"Filantropické aktivity sú súčasťou našej agentúrnej DNA. Z tejto spolupráce máme veľkú radosť, keďže môžeme využiť naše skúsenosti na podporu detí a mladých ľudí z rómskych rodín, aby z nich s pomocou dobrovoľníkov a darcov vyrástli úspešní ľudia, ktorí budú sami schopní pomáhať svojej komunite", povedala Silvia Kušnírová z SKPR Strategies.