DIGI TV spúšťa satelitné HD vysielanie

DIGI TV spúšťa satelitné HD vysielanie

Spoločnosť Digi Slovakia spustila v pondelok kampaň „Akcia HD" v rámci ktorej pre existujúcich, prípadne nových zákazníkov satelitnej platformy DIGI TV ponúka zakúpenie zariadenia HD, prostredníctvom ktorého je možný príjem programov v HD a SD kvalite a nahrávanie programov z ponuky DIGI TV.


Cena zariadenia (HD SetTopBox) je 30 eur. Spoločnosť postupne zaraďuje stanice v HD kvalite. Ako budú pribúdať informuje spolonosť len všeobecne: „Spoločnosť DIGI Slovakia v snahe poskytnúť svojim zákazníkom služby na čo najvyššej úrovni, postupne zaraďuje do svojej ponuky všetky programy, ktoré sú k dispozícii práve v HD kvalite," píše Digi TV na svojej stránke.

Akciu HD môže využiť zákazník len ak spĺňa tri podmienky: využíva službu bez existujúcej viazanosti, užívateľ odovzdal alebo odkúpil technické zariadenie - vnútorná jednotka (set - top box), ktoré mal v prenájme a nemá nedoplatok.

Doba viazanosti na využitie kampane „Akcia HD" je 24 mesiacov odo dňa využitia kampane. „Užívateľ využitím kampane dostáva 100% zľavu na aktivačnom poplatku, ktorý je 26,40 eur. A ak užívateľ využije kampaň po 1. dni v kalendárnom mesiaci, neplatí alikvotnú časť mesačného poplatku a fakturačné obdobie sa začína až prvým dňom nasledujúceho mesiaca," píše Digi TV.

Prostredníctvom zariadenia HD je možné prijímať retransmisiu programov v HD a v SD kvalite.