JOJ Group dostala pokutu, vysielala erotické scény na obed

JOJ Group dostala pokutu, vysielala erotické scény na obed

Program, ktorý obsahuje erotické scény alebo prehnané násilie, môžu televízie vysielať až po 22 hodine. Slovenské televízie bežne vysielajú reprízy takýchto programov počas dňa s tým, že program označia ako vhodný pre 12 ročných.

Rada na svojom poslednom zasadnutí dala spoločnosti MAC TV pokutu 5 tisíc eur za to, že na WAU odvysielala vo februári o 12:33 reprízu programu Plastický chirurg z Beverly Hills, ktorý bol označený ako vhodný pre divákov od 12 rokov. „Program obsahoval zobrazenie erotických pomôcok alebo erotických scén, ktoré sú vyrobené výlučne na prezentáciu erotiky a erotických tém, a mal byť preto označený ako nevhodný a neprístupný pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov," tvrdí rada.

Podľa zákona takýto program môže byť vysielaný až po 22 hodine. Televízia porušila ustanovenie zákona o ochrane maloletých.

Z podobného dôvodu začala rada správne konanie aj voči Markíze a to v súvislosti s odvysielaním filmu Myšlienky vraha o približne 16 hodine.

Markíza na poslednom rokovaní rady dostala tiež pokutu 3 500 eur za to, že v relácii Predpoveď počasia odvysiela nesprávne komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť CSC Pharmaceuticals.