TV

JOJ začína s talkshow Jana Krausa

JOJ začína s talkshow Jana Krausa

Markíza dostala poriadnu pokutu za lieky

Markíza dostala poriadnu pokutu za lieky

Jedna veta v teletexte vyšla JOJ na 5 tisíc eur

Jedna veta v teletexte vyšla JOJ na 5 tisíc eur