Kontroverzné video šéfa BUBO ako utiecť pred koronou a smrťou porušilo etický kódex

Kontroverzné video šéfa BUBO ako utiecť pred koronou a smrťou porušilo etický kódex

Približne pred mesiacom, keď v štátoch po celom svete pribúdali prípady nákazy na koronavírus a aj prvé obete, šéf Bubo zverejnil video, v ktorom šíril strach z blížiacej sa nákazy s cieľom predať svoje zájazdy.

Ľuboš Fellner v niekoľkominútovom videu popieral bezpečnostné opatrenia rešpektovaných zdravotníckych organizácií a sám sa štylizoval za experta, prognostika a špecialistu na koronavírus, ktorý jediný pozná spôsob, ako sa pred touto "pliagou koronavírusu" zachrániť.

Tvrdil, že „na Slovensku bude v marci veľmi zle," že "napriek všetkým opatreniam, exponenciálne bude pribúdať počet nakazených a počet mŕtvych“ a hneď jedným dychom s úsmevom na tvári dodával, že on, ako "vyštudovaný lekár", ktorého "cestovateľská medicína je dlhoročné hobby", pozná riešenie. „Poradím vám jednu vec, ktorú máte teraz urobiť. Nasaďte do lietadiel a  vyrazte do tepla, koronavírus neznáša teplo... . Odporúčal aj Taliansko. „Kliknite si na www.bubo.sk vyberte si svoj zájazd a odleťte!" S tým, že je to podľa neho "rada, ktorú politici nemôžu chudobným poradiť, ale ja to elite, ktorá s Bubo cestuje, ponúknuť teda môžem."

Podrobnosti: Šéf BUBO natočil video, v ktorom šíri strach zo smrti, len aby zarobil (VIDEO)

Kontroverzným videom s názvom „Ako utiecť pred Koronavírusom“ sa zaoberala Arbitrážna komisia Rady pre reklamu. Tá dospela k záveru, že video porušuje etický kódex reklamy až v štyroch bodoch.

Reklama šéfa Bubo je v rozpore s týmito ustanoveniami etického kódexu reklamy:

- reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi
- reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom.
- reklama nesmie byť koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť
- reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu, vytvárať pocit strachu a prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu
 
„Pokiaľ v rámci oficiálneho videa vystúpi hlavný predstaviteľ a zástupca nejakej spoločnosti, mali by byť jeho tvrdenia a reklama pripravované s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom. V danom prípade pán Fellner priamo vyzýva spotrebiteľov, aby v čase, kedy sa v Európe a vo svete začal kriticky rozmáhať koronavírus a krajiny začali prijímať vážne opatrenia, vrátane obmedzenia cestovania a uzatvárania letísk, si zákazníci „vybrali svoj zájazd a odcestovali“, prípadne aby „nasadli do lietadla a odleteli do tepla“. Uvedené tvrdenia AK RPR nepovažuje voči spotrebiteľom za zodpovedné a je toho názoru, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom – v tomto prípade aj potenciálnym klientom kancelárie, ktorí si na základe predmetnej reklamy mohli skutočne zájazd zakúpiť a vystaviť sa tak riziku, ktoré bolo už v čase šírenia reklamy evidentné.

Fellner vo videu hovoril aj toto: „Na Slovensku, napriek všetkým opatreniam bude v marci exponenciálne pribúdať počet nakazených a počet mŕtvych. Na Slovensku bude v marci veľmi zle.“ AK RPR je toho názoru, že s ohľadom na tieto vyjadrenia reklama bezdôvodne vytvára pocit strachu a prezentuje produkt – v tomto prípade zájazd, keďže vyzýva k tomu aby ľudia odcestovali, ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu.

Fellner reklamu po návale negatívnych reakcií najprv doplnil ďalším videom a neskôr úplne stiahol a ospravedlnil sa.