Slovenská sporiteľňa prináša ďalšiu inováciu, zamestnancom sprístupní ChatGPT

Slovenská sporiteľňa prináša ďalšiu inováciu, zamestnancom sprístupní ChatGPT Foto: Slovenská sporiteľňa

Najväčšia digitálna banka na Slovensku prináša svojim zamestnancom a zamestnankyniam inováciu, ktorá im zjednoduší prácu. Bankári budú môcť v rámci svojej práce oficiálne využívať nástroj umelej inteligencie, vďaka čomu môžu venovať viac času kreatívnym úlohám, zlepšovaniu procesov a poradenstvu.

Slovenská sporiteľňa sa zaradila medzi popredné európske banky, ktorým sa podarilo získať ChatGPT na používanie v internom prostredí. Nejde pritom o riešenie, ktoré môže cez webovú platformu využívať verejnosť. Rozdiel medzi verejne dostupnou a internou bankovou apkou je najmä v zabezpečení chatu pred únikom informácií. Informácie, ktoré do zabezpečeného chatu zamestnanci vložia, sa neprenášajú nikomu ďalšiemu. Dôležité je aj to, že zamestnanci nesmú vkladať do ChatGPT žiadne osobné údaje a ani údaje, ktoré podliehajú obchodnému alebo bankovému tajomstvu alebo povinnosti mlčanlivosti.

Prvky umelej inteligencie využíva Slovenská sporiteľňa dlhodobo, napríklad v oblasti bezpečnosti či ako virtuálnu bankárku Vesnu. Tá momentálne rieši až 60 % dopytov klientov, ktoré banke prídu cez chat na webe. Vďaka tomu sa pracovníci call centra môžu dlhšie a komplexnejšie venovať zákazníkom so zložitejšími požiadavkami.

„Umelá inteligencia a jej rozvoj je súčasťou našej budúcnosti a vidíme v nej veľký potenciál, keďže môže pomáhať nielen našim klientom, zamestnancom ale aj banke samotnej. Odbremení nás od zbytočnej rutinnej práce vo viacerých oblastiach kontaktu s klientom či vývoja softvéru. Ľudia sa budú môcť venovať viac kreatívnym úlohám či poradenstvu. Keďže každá inovácia potrebuje priestor na adaptáciu vo firme, ktorá ju následne poskytuje svojim klientom, rozhodli sme sa sprístupniť ChatGPT všetkým našim zamestnancom,“ hovorí Milan Hain, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za IT a bankové operácie.

Od sprístupnenia ChatGPT ako pracovného nástroja si banka sľubuje väčší priestor pre klientov. Pracovníkom banky totiž pomôže s jednoduchšími úlohami a dokáže ich odľahčiť od rutinnej práce, ktorú za nich spraví za zlomok času. Pomôže napríklad s prekladom, vyhľadávaním informácií, gramatikou a zjednoduší aj prácu s excelom. Dokáže rýchlo vyhľadať klávesové skratky, vysvetliť funkcie a pomôcť s programovaním automatizovaných procesov. Využívanie umelej inteligencie všetkými zamestnancami je potvrdením pozície Slovenskej sporiteľne ako inovatívneho zamestnávateľa.

ChatGPT od spoločnosti OpenAI je trénovaný na veľkom množstve rôznych textových dát. Ide o jeden z najpokročilejších modelov jazykového spracovania na svete. Je založený na architektúre GPT-3.5 a verejnosti bol predstavený v novembri 2022. Tento nástroj umelej inteligencie dnes využívajú stovky milióny ľudí a očakáva sa, že OpenAI dosiahne v roku 2024 výnos 1 miliardy dolárov.