Slovenská sporiteľňa posilňuje marketingovo-komunikačný tím

Slovenská sporiteľňa posilňuje marketingovo-komunikačný tím Foto: Slovenská sporiteľňa

V Slovenskej sporiteľni vznikol na začiatku apríla nový odbor stratégie a rozvoja značky, ktorý integruje agendu tímov komunikácie a sponzoringu, marketingu a rozvoja digitálnych služieb. Riaditeľkou nového odboru sa stáva Dáša Juríková.

 

Nový odbor má tri oddelenia: oddelenie korporátnej komunikácie pod vedením Štefana Frimmera. Marta Cesnaková bude aj naďalej hovorkyňou banky, ddelenie marketingovej komunikácie pod vedením Petra Holíka, a oddelenie riadenia obsahu značky. Pozícia vedúceho oddelenia aktuálne nie je obsadená.

Informuje banka v tlačovej správe.

„Slovenská sporiteľňa má skvelých ľudí, ktorí rozumejú číslam aj digitálu a zároveň vytvára množstvo nesmierne hodnotného obsahu a podpory pre interného klienta ale aj pre neziskový sektor, vzdelávanie, kultúru, šport či životné prostredie. Verím, že spojením síl a zorganizovaním sa okolo cesty zákazníka vytvoríme pre banku pridanú hodnotu vo vnímaní modernej a spoločensky zodpovednej značky,“ povedala Juríková.

„V rámci novej organizačnej štruktúry mi dávalo zmysel integrovať marketingovú komunikáciu pre interného a externého klienta, výkonnostný marketing pre všetky predajné kanály, ale aj obsah generovaný značkou v offline a online svete. V korporátnej komunikácii chceme posilniť analytický obsah. Som vďačná za možnosť prispieť svojimi profesionálnymi skúsenosťami k strategickému rozvoju najhodnotnejšej značky na Slovensku (2014, PwC). Teším sa na spoločnú prácu, a aj keď štartujeme 1. apríla, myslíme to s rozvojom značky fakt vážne,“ povedala Dáša Juríková, riaditeľka odboru stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne.

 

Dáša Juríková študovala na UK v Bratislave odbor environmentalistika. Od roku 2002 pôsobila v poisťovni Union na pozícii manažérky marketingu, neskôr ako Head of Corporate Communications. V roku 2007 začala pracovať pre T-Mobile Slovensko v role Senior Brand Manager. Pre značku Telekom následne viedla tri roky marketingovú komunikáciu a ďalšie tri roky zodpovedala za integrovaný tím marketingovej komunikácie a digitálnych služieb.

Od júna 2017 zodpovedala za komunikáciu Poštovej banky. V marci 2018 nastúpila do Slovenskej sporiteľne, od apríla zodpovedá za nový odbor Brand Strategy & Development. Dáša je prezidentkou občianskeho združenia Ľudia z marketingu.