Štát nebude platiť 1,5 miliónové odškodné za Klassic Rádio

 Štát nebude platiť 1,5 miliónové odškodné za Klassic Rádio Ilustračná foto RTVS

Krajský súd v Bratislave rozhodol, že Rada pre vysielanie a retransmisiu nebude platiť vyše jeden a pol miliónové odškodné za údajný ušlý zisk spoločnosti SH CLASSIC, ktorej bola v 90. rokoch udelená licencia na vysielanie Klassic Rádia Bratislava.

Krajský súd v Bratislave zamietol v celom rozsahu rozsudok prvostupňového súdu, podľa ktorého mala Rada zaplatiť spoločnosti SH CLASSIC sumu 1 653 931,90 eur (plus úrok z omeškania 17,6 % ročne počnúc júlom 1997) ako náhradu škody vo forme ušlého zisku.

Licenciu na vysielanie Klassic Rádia Bratislava udelil spoločnosti v roku 1992 vtedajší minister kultúry SR Ladislav Snopko. Rádio malo začať vysielať 1. februára 1993 na frekvencii 104,8 MHz, a to v kooperácii s materskou spoločnosťou Klassic Radio GmbH & Co. KG z Hamburgu. Podľa nasledujúceho rozhodnutia vtedajšej Rady z januára 1993 táto licencia zanikla zo zákona ešte pred uplynutím lehoty na začatie vysielania. Existenciu predmetnej licencie ale v roku 1995 napokon súd potvrdil a konštatoval, že licencia zo zákona nezanikla.

Súdny spor prebiehal ďalej v súvislosti s vyvodením zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu. Spoločnosti SK CLASSIK mala vzniknúť stratou zisku v období rokov 1993 až 1995, keď bola udelená licencia platná. V roku 2010 Okresný súd Bratislava I. držiteľovi licencie tento nárok priznal. Rada sa voči tomuto rozsudku odvolala a krajský súd teraz, po troch rokoch skonštatoval, že škodu, ktorá vysielateľovi vznikla, nezapríčinilo rozhodnutie licenčného orgánu, ale predovšetkým technická a organizačná nepripravenosť spoločnosti spustiť vysielanie, a preto nemá nárok na náhradu škody. Voči tomuto rozsudku nie je možné podať odvolanie, upozornila v tlačovej správe rada.

„Trvalo vyše dvadsať rokov, kým sme dokázali doriešiť situáciu z rokov 1992 a 1993, a sme radi, že štát prostredníctvom Rady pre vysielanie a retransmisiu nemusí zaplatiť neoprávnene požadovanú vysokú sumu vyše jeden a pol milióna eur vysielateľovi, ktorý nikdy nevysielal," povedal Miloš Mistrík predseda rady.

Rádio Klassik Bratislava sa chystalo vysielať prevažne v nemeckom jazyku do Rakúska, a to v inom ako stanovenom technickom štandarde.

Pokúšame sa získať stanovisko Rádia Klassic.