Na jar sa bude rozdeľovať 15 rozhlasových frekvencií

Na jar sa bude rozdeľovať 15 rozhlasových frekvencií Ilustračné foto RTVS

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila prvé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie.

V jarnom výberovom konaní je zaradených spolu 15 voľných rozhlasových frekvencií. Päť z nich je uvoľnených po vysielateľovi LOUD, s.r.o., ktorého licencia na vysielanie rádia PLUS FM zanikla v máji 2013 zo zákona. Tri frekvencie – 106,3 MHz Martin, 106,4 MHz Nové Mesto nad Váhom a 106,5 MHz Žilina musia byť pridelené spoločne. Konania bude Rada viesť osobitne na každú jednu frekvenciu.

Verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť je naplánované na 12. máj 2014.

Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do 15. apríla 2014.