RPR: Reklama 100 tabletov týždenne je neetická

RPR: Reklama 100 tabletov týždenne je neetická

Rozhlasová a internetová reklama od Alza.cz s názvom „Rozdávame 100 tabletov týždenne" je v rozpore s etickým kódexom reklamy. Podobne je na tom reklama od Poštovej banky o rušení úrokov. Rada posudzovala aj najnovšiu kampaň RTVS.

 

 

V kampani Alza.cz komunikovala spotrebiteľskú súťaž, pri ktorej spotrebitelia mohli získať tablet. Sťažovateľ, ktorý zaslal podnet, považuje tvrdenie „Rozdávame 100 tabletov týždenne" za zavádzajúce, pretože zadávateľ žiadnym spôsobom neuvádza, že 100 tabletov rozdáva na území Slovenska aj Českej republiky. Medzi výhercami majú výraznú prevahu tí z Čiech. Podľa rady je sťažnosť opodstatnená. Zadávateľ ani v samotných pravidlách súťaže neuviedol, že 100 tabletov - ceny do súťaže sú rozdávané v rámci dvoch rozdielnych trhov, čo považuje AK RPR za významnú charakteristiku súťaže. "Z predmetnej komunikácie môže spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že spoločnosť poskytuje 100 tabletov týždenne pre zákazníkov, ktorí si zakúpili tovar na Slovensku, čo nie je pravda," rozhodla Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na svojom poslednom zasadnutí..

V rozpore s etickým kódexom je aj televízny spot Poštovej banky „Dobré správy, zrušili sme úroky". V reklame je uvedený text: „Poštová banka Vám prináša dobré správy. S okamžitou platnosťou rušíme úroky na všetkých nových pôžičkách. Iba u nás máte polovicu splátok úplne bez úroku. Vďaka tomu ušetríte napríklad až 529 EUR pri 2500 EUR-ovej pôžičke".

Podľa komisie z uvedeného môže priemerný spotrebiteľ nadobudnúť mylný dojem, že pri riadnom splácaní banka odpustí klientovi úrok z polovice splátok vo výške 50% z celkovej sumy zaplateného úroku počas celej doby splatnosti, čo podľa AK RPR nie je pravda. Banka neodpúšťa polovicu zaplatených úrokov, ale úroky z druhej polovice splácania, čo je napríklad v prípade príkladu, ktorý zadávateľ uvádza v reklame, zľava vo výške 30 %.

Podľa komisie z reklamy nie je dostatočne zrejmé, s akým úrokom a na koľko rokov je pôžička poskytnutá. Z reklamy nie je zrozumiteľné, ani dostatočne jasné v čom spočíva úspora, keďže napríklad na web stránke v prípade prepočtu „dostupnej pôžičky" je úroková sadzba 19% a RPMN vyše 20%.

Rada posudzovala aj reklamná kampaň RTVS: „Hodnoty verejnoprávnosti," kde sa sťažovateľovi nepáči, že RTVS nespočítala, koľko má Slovensko obyvateľov.

Odporúčame aj: RTVS spúšťa veľkú kampaň
Sťažovateľ považuje výrok v znení „Na Slovensku žije 5 miliónov ľudí" za zavádzajúci, pretože podľa Štatistického úradu SR mala SR k 30. júnu tohto roku 5 412 008 obyvateľov. Rada mu nedala za pravdu. S ohľadom na cieľ reklamy je využitie „zaokrúhlenia" číselného údaju postačujúce a opodstatnené, rozhodla rada.