Úrad vlády si objednal na Markíze, JOJ, TA3 pred voľbami reklamu za milióny

Úrad vlády si objednal na Markíze, JOJ, TA3 pred voľbami reklamu za milióny Reprofoto

Počas sviatkov sa na obrazovkách objavila nová reklamná kampaň s názvom Dobré správy. Aktualizácia 28.12. o ďalšie podrobnosti.

 


"Dobrý deň, máme, pre vás dobré správy. Vedeli ste, že vďaka eurofondom vyrástlo na Slovensku až osem priemyselných parkov, viac ako 80 kilometrov diaľníc a až 130 tisíc pracovných miest?" hovorí v spote najprv zle artikulujúci malý chlapec v obleku, potom starší a nakoniec mladý muž.

 Reprofoto

V podobnom duchu sa nesie niekoľko ďalších spotov kampane. Vo všetkých mladí ľudia prinášajú výhradne obraz pozitívneho rozvoja krajiny za posledné roky vďaka prostriedkom EÚ. Kampaň už nevyratáva, o koľko prostriedkov z fondov EÚ Slovensko prišlo ich nesprávnym využítím alebo prípady, keď využívanie fondov sprevádzali podozrenia z korupcie.

Kampaň si objednal Úrad vlády vo viacerých súkromných médiách spolu za niekoľko miliónov eur. Najviac ide do najsledovanejšej televízie Markíza – takmer 600 tisíc eur, podobná čiastka ide aj do JOJ. 410 tisíc ide do TA3 a 300 tisíc do Fun rádia. Reklama ide aj do siete rádií, ktorú obchoduje spoločnosť Radio Services. Podľa registra zmlúv zverejneného na internete, kampaň nešla do RTVS.

Zdroj: CRZ SR

"Komplexné mediálne služby pre kampaň" podľa zmluvy zabezpečovala agentúra Creo/Young & Rubicam. Súčasťou čiastkovej realizačnej zmluvy je mediálny plán inzercie v denníkoch a online médiách v hodnote 500 tisíc eur v novembri.
Zdroj: CRZ SR

Kampaň Úradu vlády je súčasťou projektu rozsiahlej reklamnej a komunikačnej kampane OP IS a OP TP, ktorá prebieha aj na viacerých ministerstvách a štátnych úradoch. Agentúra Creo/Young & Rubicam, ktorá má na starosti nákup mediálneho priestoru pre potreby kampane, vzišla z verejnej súťaže. "Predpokladaná maximálna celková cena za predmet tejto dohody je stanovená v súlade s prílohou č. 3 tejto dohody a predchádzajúceho verejného obstarávania vo výške 6 082 852,96 EUR bez DPH. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať vymedzenú čiastku v plnej výške," píše sa v hlavnej rámcovej zmluve z januára minulého roka.

Cieľom projektu je podľa zmluvy "zdôraznenie významu a postavenia Európskeho spoločenstva na Slovensku, zlepšenie informačného prostredia pre efektívnejšie čerpanie prostriedkov EÚ na Slovensku."

Kampaň je načasovaná od 21. decembra do 31. januára 2016. Kampaň je označená ako "Komplexná pripomínacia informačná a reklamná kampaň Operačný program technická pomoc za obdobie 2007-2013."

Kampaň, prinášajúca výpočet pozitívnych výsledkov spojenectva s EÚ v rokoch 2007 až 2013, je načasovaná na obdobie len pár týždňov pred voľbami.

Aktualizácia 28. 12. o stanovisko Úradu vlády SR:

"Ide o ukončovaciu informatívnu kampaň Operačného programu Technická pomoc, ktorá sa začala v novembri v printových a on line médiách a pokračuje v TV a rádiách v mesiacoch december, resp. január až február. Kampaň súvisí s ukončením programového obdobia 2007 – 2013 čerpania eurofondov v SR. Všetky zmluvy súvisiace s kampaňou sú zverejnené a dostupné v CRZ.

Cieľom je informovať o konkrétnych investíciách a výške investovaných verejných zdrojov z prostriedkov EÚ. Kampaň bola pripravená v zmysle vykonávacieho ustanovenia Nariadenia (ES) č. 1083/2006 ako súčasť povinnej publicity, za ktorú je zodpovedný Riadiaci orgán, ktorým je pre Operačný program Technická pomoc Úrad vlády SR."