Špionážny softvér: Poslanci žiadajú prešetrenie a prevenciu zneužívania

Špionážny softvér: Poslanci žiadajú prešetrenie a prevenciu zneužívania Ilustr. reprofoto EP

Poslanci Európskeho parlamentu na základe rok trvajúceho prešetrovania používania špionážneho softvéru Pegasus a rovnocenných špionážnych softvérov uviedli, že nelegálne používanie špionážnych softvérov „ohrozuje samotnú demokraciu“. Požadujú dôveryhodné vyšetrovanie, legislatívne zmeny a lepšie presadzovanie platných pravidiel na zamedzenie zneužívania špionážnych softvérov.

Europoslanci vyzvali Maďarsko a Poľsko, aby rešpektovali rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva a obnovili nezávislosť súdnictva a orgány dohľadu. Obe krajiny by tiež mali predtým, ako nasadia špionážny softvér, zabezpečiť osobitné nezávislé súdne povolenie, začať dôveryhodné prešetrenie prípadov zneužívania takéhoto softvéru a zaručiť, aby občania mali prístup k primeraným možnostiam právnej nápravy.

Parlament požiadal grécku vládu, aby „urýchlene obnovila a posilnila inštitucionálne a právne záruky“, zrušila vývozné licencie, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi EÚ o kontrole vývozu a rešpektovala nezávislosť Helénskeho úradu pre bezpečnosť a súkromie komunikácie.

Poslanci uviedli, že Cyprus, ktorý je vývozným centrom špionážnych softvérov, by mal zrušiť všetky vývozné licencie, ktoré nie sú v súlade s legislatívou Únie. Španielske úrady by zase mali zabezpečiť „úplné, spravodlivé a účinné“ vyšetrovanie, najmä v súvislosti so 47 prípadmi, pri ktorých nie je jasné, kto povolil nasadenie softvéru. Podľa poslancov by španielske úrady tiež mali zaistiť, aby cielene sledované osoby mali k dispozícii skutočné možnosti právnej nápravy.

Jasné pravidlá na prevenciu zneužívania špionážnych softvérov

Poslanci zastávajú názor, že ak sa majú okamžite ukončiť nezákonné praktiky súvisiace s používaním špionážnych softvérov, tieto softvéry by sa mali používať iba v tých členských štátoch, v ktorých bolo dôkladne prešetrené ich údajné zneužívanie, ktorých zákony sú v súlade s odporúčaniami Benátskej komisie a judikatúrou Súdneho dvora EÚ a v ktorých sa presadzujú pravidlá o kontrole vývozu.

Parlament požaduje pravidlá EÚ o používaní špionážnych softvérov orgánmi presadzovania práva, ktoré by mali byť povolené iba vo výnimočných prípadoch na vopred stanovený účel a na obmedzený čas. Poslanci uviedli, že údaje, ktoré sú predmetom advokátskeho tajomstva, alebo údaje politikov, lekárov alebo médií by mali byť chránené pred sledovaním, pokiaľ neexistuje dôkaz o trestnej činnosti. Takisto navrhujú povinné oznámenia pre cielene sledované osoby i necieľové osoby, ktorých údaje boli sprístupnené v rámci sledovania inej osoby, pričom v takom prípade odporúčajú aj nezávislý dohľad. Zároveň navrhujú zavedenie spoločnej právnej definície využívania národnej bezpečnosti na zdôvodnenie sledovania.

Technologické laboratórium EÚ a podpora výskumu zraniteľných miest

Europoslanci v snahe podporiť odhaľovanie nezákonného sledovania odporúčajú vytvorenie technologického laboratória EÚ ako nezávislej výskumnej inštitúcie s právomocami na prešetrenie sledovania a poskytovanie technologickej podpory vrátane kontroly zariadení a forenzného výskumu.