365.bank svoje ekologické fungovanie spečatila záväzkom o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji

365.bank svoje ekologické fungovanie spečatila záväzkom o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji Foto: 365.bank

Transformácia Trišesťpäťky z čisto digitálnej na plnoformátovú banku nič nemení na jej poslaní dodržiavať pri svojom podnikaní ekologické princípy. Teraz svoj záväzok potvrdila aj podpisom Memoranda Slovenskej bankovej asociácie (SBA) o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji.
V centre záujmu 365.bank je od jej vzniku nielen poskytovať produkty s vysokou pridanou hodnotou na báze digitálnych riešení. Každá služba, ktorú banka prináša, musí spĺňať environmentálne kritériá.

„V 365.bank dlhodobo presadzujeme nielen bezpapierové a bezplastové riešenia, no neoddeliteľnou súčasťou našej vízie je stať sa do roku 2025 uhlíkovo neutrálnou bankou so všetkým, čo to prináša. Tomuto cieľu prispôsobujeme nosnú biznis stratégiu a zohľadňujeme ho aj pri dizajnovaní produktov. Náš záväzok sme v závere minulého týždňa potvrdili aj pristúpením k Memorandu SBA o trvale udržateľnom podnikaní a rozvoji,“ približuje Andrej Zaťko, CEO 365.bank.

Podpis memoranda neznamená pre 365.bank zmenu v princípoch jej fungovania. Zásadami ekologickosti a udržateľnosti sa totiž riadi od svojho vzniku. Príkladom môže byť digitálny a bezpapierový účet, ekologická hypotéka, ako aj ponuka digitálnych platobných kariet či environmentálne aktivity ako čistenie priehrady Ružín od plastového odpadu.

„Každá významná inštitúcia na Slovensku, či už štátna alebo súkromná, by mala brať do úvahy svoju spoločenskú zodpovednosť. Úloha bánk v ekonomike je nezastupiteľná. Som presvedčený, že uvádzaním ESG (Environmental, Social, Governance) do praxe banky motivujú aj svojich klientov k udržateľnosti. Tým napomáhajú skoršiemu prieniku tejto témy do ekonomiky a výrazne ju v tomto smere posúvajú vpred. Tak, ako dokážu banky odvádzať prácu v oblasti finančného vzdelávania, vedia prispieť aj v podpore udržateľnosti v každodennom podnikaní,“ dopĺňa A. Zaťko.

V memorande sa 365.bank okrem iného zaviazala, že bude hľadať nové spôsoby ako minimalizovať dopady svojich aktivít na životné prostredie. Bude pokračovať v digitalizácii, v znižovaní uhlíkovej stopy, či podporovať projekty verejnej sféry, občianskych iniciatív alebo dobrovoľníctvo. Súčasťou dokumentu je aj vytvorenie sektorového štandardu ESG certifikácie firemných klientov, dodávateľov a partnerov. K financiám by sa mali efektívnejšie dostať spoločnosti, ktoré kladú dôraz na spoločensky zodpovedné, environmentálne a sociálne riadenie.

Podľa Andreja Zaťka by aj vďaka tomu mali byť produkty a služby slovenských bánk modernejšie, dostupnejšie, udržateľnejšie a motivovať klientov k spoločensky zodpovednému správaniu sa. Navyše plnenie záväzkov bánk v zmysle podpísaného memoranda bude SBA minimálne jedenkrát ročne monitorovať a vyhodnocovať. 365.bank víta túto iniciatívu a verí, že počet bánk, ktoré k memorandu pristúpia, bude neustále narastať.