Reklama

ČSOB ukazuje v reklame klientom, ako sa môžu predbehnúť (VIDEO)

ČSOB ukazuje v reklame klientom, ako sa môžu predbehnúť (VIDEO)

Klub reklamných agentúr a ďalšie asociácie majú výhrady k zverejneným výsledom vývoja indexov cien

Klub reklamných agentúr a ďalšie asociácie majú výhrady k zverejneným výsledom vývoja indexov cien

Z bratislavských ulíc má zmiznúť 577 veľkých reklamných plôch (VIDEO)

Z bratislavských ulíc má zmiznúť 577 veľkých reklamných plôch (VIDEO)

Strana 3 z 23